شیراز

در فارس، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر شیراز، در استان فارس، ایران

اطلاعات شهر شیراز

آب و هوای شهر شیراز

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۹۰ درصد، فشار: ۲۸۱۴۰.۹۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۶

ساعت: ۱۷:۱۵

دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما