شهرکرد

در چهارمحال و بختیاری، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر شهرکرد، در استان چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات شهر شهرکرد

آب و هوای شهر شهرکرد

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۸۷ درصد، فشار: ۲۶۶۵۰.۸۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۹

ساعت: ۱۷:۱۵

دما: °-۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما