سنندج

در کردستان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر سنندج، در استان کردستان، ایران

اطلاعات شهر سنندج

آب و هوای شهر سنندج

سرعت باد: ۹.۶۶ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۹۲ درصد، فشار: ۲۸۲۰۸.۶۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۱.۵۶ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۳۱

ساعت: ۱۷:۲۳

دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما