سمنان

در سمنان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر سمنان، در استان سمنان، ایران

اطلاعات شهر سمنان

آب و هوای شهر سمنان

سرعت باد: ۹.۶۶ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۹۵ درصد، فشار: ۲۹۶۶۴.۷۸ میلی بار، قدرت دید: ۱۵.۱۳ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۷

ساعت: ۱۶:۵۷

دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما