ساری

در مازندران، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر ساری، در استان مازندران، ایران

اطلاعات شهر ساری

آب و هوای شهر ساری

سرعت باد: ۱۴.۴۸ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۹۰ درصد، فشار: ۳۴۱۶۸.۶۸ میلی بار، قدرت دید: ۲۴.۹۴ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۰

ساعت: ۱۶:۵۶

دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما