زنجان

در زنجان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر زنجان، در استان زنجان، ایران

اطلاعات شهر زنجان

آب و هوای شهر زنجان

سرعت باد: ۱۹.۳۱ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۸۷ درصد، فشار: ۲۷۶۳۲.۹۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۵۹ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۹

ساعت: ۱۷:۱۴

دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما