زاهدان

در سیستان و بلوچستان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان، ایران

اطلاعات شهر زاهدان

آب و هوای شهر زاهدان

سرعت باد: ۸.۰۵ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۴۶ درصد، فشار: ۳۲۳۷۳.۸۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۳

ساعت: ۱۶:۳۶

دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما