داروخانه ها

در چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
موقعیت جغرافیایی

داروخانه ها در چی کجا

داروخانه دکتر انصاری مشهد، بزرگراه وکیل اباد، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر انصاری مشهد

آدرس: بزرگراه وکیل اباد، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر مقربی مشهد، دانشگاه، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مقربی مشهد

آدرس: دانشگاه، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر نظری تولایی مشهد، بزرگراه وکیل اباد، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر نظری تولایی مشهد

آدرس: بزرگراه وکیل اباد، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر موسوی مشهد، بلوار امامیه، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر موسوی مشهد

آدرس: بلوار امامیه، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر رامیار اسلامی مشهد، بهشتی ۳۳، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر رامیار اسلامی مشهد

آدرس: بهشتی ۳۳، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر شیرزاده مشهد، خیابان دکتر چمران، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر شیرزاده مشهد

آدرس: خیابان دکتر چمران، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر کاظمی مشهد، بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر کاظمی مشهد

آدرس: بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر مطهری مشهد، راهنمایی، قلعه ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مطهری مشهد

آدرس: راهنمایی، قلعه ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر نصیری مشهد، صبوری، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر نصیری مشهد

آدرس: صبوری، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر نافعی مشهد، بلوار پیروزی، شهرک نجفی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر نافعی مشهد

آدرس: بلوار پیروزی، شهرک نجفی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر شیرازی مشهد، بولوار شهید فکوری، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر شیرازی مشهد

آدرس: بولوار شهید فکوری، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر هادیزاده مشهد، دکتر بهشتی، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر هادیزاده مشهد

آدرس: دکتر بهشتی، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر نوذری مشهد، بولوار پیروزی، شهرک بهداشت، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر نوذری مشهد

آدرس: بولوار پیروزی، شهرک بهداشت، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر شفیعی نیک مشهد، خیابان کوهسنگی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر شفیعی نیک مشهد

آدرس: خیابان کوهسنگی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه غفاریان مشهد، خیابان امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه غفاریان مشهد

آدرس: خیابان امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه کوهسنگی مشهد، خیابان کوهسنگی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه کوهسنگی مشهد

آدرس: خیابان کوهسنگی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه اطمینان مشهد، خیابان کوشک، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه اطمینان مشهد

آدرس: خیابان کوشک، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر شهنواز مشهد، بولوار پیروزی، رضاشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر شهنواز مشهد

آدرس: بولوار پیروزی، رضاشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر حیدری - هاشمی مشهد، بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر حیدری - هاشمی مشهد

آدرس: بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر میرمعصومی مشهد، شهید عباسپور، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر میرمعصومی مشهد

آدرس: شهید عباسپور، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر مجتهدی مشهد، میدان ده دی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مجتهدی مشهد

آدرس: میدان ده دی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه روشن مشهد، بلوار خرمشهر، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه روشن مشهد

آدرس: بلوار خرمشهر، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر دادرس مقدم مشهد، بولوار فردوسی، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر دادرس مقدم مشهد

آدرس: بولوار فردوسی، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر جهانشاهی مشهد، خیابان محتشمی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر جهانشاهی مشهد

آدرس: خیابان محتشمی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر امیری مشهد، بولوار شهید کلاهدوز، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر امیری مشهد

آدرس: بولوار شهید کلاهدوز، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه امام رضا مشهد، میدان امام رضا، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه امام رضا مشهد

آدرس: میدان امام رضا، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر کیانی فر مشهد، راهنمایی، قلعه ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر کیانی فر مشهد

آدرس: راهنمایی، قلعه ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر مقدم نائینی مشهد، بلوار شهید فکوری، شهرک پیام، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مقدم نائینی مشهد

آدرس: بلوار شهید فکوری، شهرک پیام، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه هلال احمر مشهد، امام خمینی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه هلال احمر مشهد

آدرس: امام خمینی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر کمالی مشهد، بولوار رضا، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر کمالی مشهد

آدرس: بولوار رضا، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر آردم مشهد، سناباد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر آردم مشهد

آدرس: سناباد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر حسین زاده مشهد، بولوار جلال ال احمد، ازادشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر حسین زاده مشهد

آدرس: بولوار جلال ال احمد، ازادشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر عماد حقی مشهد، بولوار پیروزی، رضاشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر عماد حقی مشهد

آدرس: بولوار پیروزی، رضاشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر رحمانی مشهد، مطهری جنوبی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر رحمانی مشهد

آدرس: مطهری جنوبی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر دانشخواه مشهد، رازی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر دانشخواه مشهد

آدرس: رازی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر هدایتفر مشهد، بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر هدایتفر مشهد

آدرس: بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر ثابت مشهد، میدان امام رضا، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر ثابت مشهد

آدرس: میدان امام رضا، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر پیروز مشهد، حکیم نظامی، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر پیروز مشهد

آدرس: حکیم نظامی، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه هلال احمر اصفهان، آینه خانه، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه هلال احمر اصفهان

آدرس: آینه خانه، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر نیک اصفهان، بزرگمهر، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر نیک اصفهان

آدرس: بزرگمهر، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر عبدالهی اصفهان، هشت بهشت شرقی، خوراسگان، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر عبدالهی اصفهان

آدرس: هشت بهشت شرقی، خوراسگان، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه شبانه روزی جی اصفهان، جي، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه شبانه روزی جی اصفهان

آدرس: جي، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر تاجی اصفهان، طیب، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر تاجی اصفهان

آدرس: طیب، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه پردیس اصفهان، شمس آبادي، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه پردیس اصفهان

آدرس: شمس آبادي، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه عدالت اصفهان، چهار باغ بالا، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه عدالت اصفهان

آدرس: چهار باغ بالا، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دی اصفهان، شهید مشکلانی غربی، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دی اصفهان

آدرس: شهید مشکلانی غربی، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر بهزادی اصفهان، نظر غربی، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر بهزادی اصفهان

آدرس: نظر غربی، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر مظاهری اصفهان، بهشتي، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر مظاهری اصفهان

آدرس: بهشتي، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه شکریان اصفهان، آمادگاه، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه شکریان اصفهان

آدرس: آمادگاه، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر بختیاری اصفهان، فردوسی، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر بختیاری اصفهان

آدرس: فردوسی، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر برزمهری اصفهان، نشاط، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر برزمهری اصفهان

آدرس: نشاط، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه مرکزی امین الملک تهران، تهران، تهران، ایران

داروخانه مرکزی امین الملک تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
داروخانه دکتر سلیمانی تهران، تهران، تهران، ایران

داروخانه دکتر سلیمانی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
داروخانه دکتر معدنی تهران، تهران، تهران، ایران

داروخانه دکتر معدنی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
داروخانه شبانه روزی بهارستان شیراز، بزرگراه امام خمینی، شیراز، فارس، ایران

داروخانه شبانه روزی بهارستان شیراز

آدرس: بزرگراه امام خمینی، شیراز، فارس، ایران
داروخانه ابن سینا شیراز، بزرگراه امام خمینی، شیراز، فارس، ایران

داروخانه ابن سینا شیراز

آدرس: بزرگراه امام خمینی، شیراز، فارس، ایران
داروخانه دکتر اسیری شیراز، شهید فروغی، شیراز، فارس، ایران

داروخانه دکتر اسیری شیراز

آدرس: شهید فروغی، شیراز، فارس، ایران
داروخانه تخت جمشید شیراز، حکیمی، شیراز، فارس، ایران

داروخانه تخت جمشید شیراز

آدرس: حکیمی، شیراز، فارس، ایران
داروخانه دکتر قانونی شیراز، حافظ، شیراز، فارس، ایران

داروخانه دکتر قانونی شیراز

آدرس: حافظ، شیراز، فارس، ایران
داروخانه شبانه روزی چمران یزد، فرخی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

داروخانه شبانه روزی چمران یزد

آدرس: فرخی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
داروخانه چمران یزد، چمران، یزد، یزد، ایران

داروخانه چمران یزد

آدرس: چمران، یزد، یزد، ایران
داروخانه ی شبانه روزی سهروردی یزد، کاشانی، یزد، یزد، ایران

داروخانه ی شبانه روزی سهروردی یزد

آدرس: کاشانی، یزد، یزد، ایران
داروخانه باغبان یزد، شهید جعفری، یزد، یزد، ایران

داروخانه باغبان یزد

آدرس: شهید جعفری، یزد، یزد، ایران
داروخانه داداروالا یزد، بلوار جهاد، یزد، یزد، ایران

داروخانه داداروالا یزد

آدرس: بلوار جهاد، یزد، یزد، ایران
داروخانه دکتر صلاحی یزد، شهید صدوقی شمالی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

داروخانه دکتر صلاحی یزد

آدرس: شهید صدوقی شمالی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
داروخانه حیدری یزد، بلوار پاسداران، یزد، یزد، ایران

داروخانه حیدری یزد

آدرس: بلوار پاسداران، یزد، یزد، ایران
داروخانه رشیدی یزد، بلوار پاسداران، یزد، یزد، ایران

داروخانه رشیدی یزد

آدرس: بلوار پاسداران، یزد، یزد، ایران
داروخانه طاهری یزد، خیابان تیمسار فلاحی، یزد، یزد، ایران

داروخانه طاهری یزد

آدرس: خیابان تیمسار فلاحی، یزد، یزد، ایران
داروخانه پورشفیعی یزد، دانشگاه، یزد، یزد، ایران

داروخانه پورشفیعی یزد

آدرس: دانشگاه، یزد، یزد، ایران
داروخانه دکتر حبیبی نیا یزد، بلوار ابن سینا، یزد، یزد، ایران

داروخانه دکتر حبیبی نیا یزد

آدرس: بلوار ابن سینا، یزد، یزد، ایران
داروخانه خیابان شهید واعظ یزد، بلوار آزادشهر، جهانفر، یزد، یزد، ایران

داروخانه خیابان شهید واعظ یزد

آدرس: بلوار آزادشهر، جهانفر، یزد، یزد، ایران
داروخانه دکتر محمود آخوندی یزد، منتظر قائم، جهانفر، یزد، یزد، ایران

داروخانه دکتر محمود آخوندی یزد

آدرس: منتظر قائم، جهانفر، یزد، یزد، ایران
داروخانه بوعلی یزد، دهم فروردین، جهانفر، یزد، یزد، ایران

داروخانه بوعلی یزد

آدرس: دهم فروردین، جهانفر، یزد، یزد، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر مولایی کرمان، مصطفی خمینی 26، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر مولایی کرمان

آدرس: مصطفی خمینی 26، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه آزادی کرمان، بهشتی، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه آزادی کرمان

آدرس: بهشتی، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه دکتر مسعود مهنی کرمان، بلوار جهاد، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه دکتر مسعود مهنی کرمان

آدرس: بلوار جهاد، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه دکتر بحرینی بهزادی کرمان، 24 آذر، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه دکتر بحرینی بهزادی کرمان

آدرس: 24 آذر، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه سینا دکتر هرندی کرمان، Havaniroz، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه سینا دکتر هرندی کرمان

آدرس: Havaniroz، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه دکتر محمدطاهری کرمان، بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه دکتر محمدطاهری کرمان

آدرس: بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه امام رضا کرمان، امام جمعه، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه امام رضا کرمان

آدرس: امام جمعه، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه دکتر مهربانی کرمان، بهمنیار، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه دکتر مهربانی کرمان

آدرس: بهمنیار، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه ضعیم کرمان، خواجوی کرمانی، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه ضعیم کرمان

آدرس: خواجوی کرمانی، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه خیابان ابن سینا کرمان، ابن سینا، کرمان، کرمان، ایران

داروخانه خیابان ابن سینا کرمان

آدرس: ابن سینا، کرمان، کرمان، ایران
داروخانه دکتر رضایی تبریز، پاسداران، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر رضایی تبریز

آدرس: پاسداران، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر نوریانی تبریز، كؤچه باغ، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر نوریانی تبریز

آدرس: كؤچه باغ، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر صدرالدینی تبریز، كؤچه باغ، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر صدرالدینی تبریز

آدرس: كؤچه باغ، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه هلال احمر تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه هلال احمر تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه ساسان گلگشت تبریز، هفده شهريور جديد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه ساسان گلگشت تبریز

آدرس: هفده شهريور جديد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر فیض الهی تبریز، هفده شهريور جديد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر فیض الهی تبریز

آدرس: هفده شهريور جديد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر سلطان پور تبریز، هفده شهريور جديد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر سلطان پور تبریز

آدرس: هفده شهريور جديد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه یاس تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه یاس تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه مهشید تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه مهشید تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه شبانه روزی حاجی محمدی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه شبانه روزی حاجی محمدی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر ایلخچویی داوا خاناسی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر ایلخچویی داوا خاناسی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر گرگان نژاد تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر گرگان نژاد تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه امیرکبیر تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه امیرکبیر تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه شاه محمد زاده تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه شاه محمد زاده تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه شبانه روزی خیابان ارم قم، خیابان معلم غربی، قم، قم، ایران

داروخانه شبانه روزی خیابان ارم قم

آدرس: خیابان معلم غربی، قم، قم، ایران
داروخانه خیریه الهادی قم، سی متری کیوانفر، قم، قم، ایران

داروخانه خیریه الهادی قم

آدرس: سی متری کیوانفر، قم، قم، ایران
داروخانه دکتر زند قم، میدان جهاد، قم، قم، ایران

داروخانه دکتر زند قم

آدرس: میدان جهاد، قم، قم، ایران
داروخانه امام علی قم، 79، قم، قم، ایران

داروخانه امام علی قم

آدرس: 79، قم، قم، ایران
داروخانه دکتر شیخ قم، کوچه 71، قم، قم، ایران

داروخانه دکتر شیخ قم

آدرس: کوچه 71، قم، قم، ایران
داروخانه بیمارستان کامکار قم، 16، قم، قم، ایران

داروخانه بیمارستان کامکار قم

آدرس: 16، قم، قم، ایران
داروخانه حکیم قم، خیابان صفائیه، قم، قم، ایران

داروخانه حکیم قم

آدرس: خیابان صفائیه، قم، قم، ایران
داروخانه شبانه روزی امام رضا (ع) قم، بلوار عطاران، قم، قم، ایران

داروخانه شبانه روزی امام رضا (ع) قم

آدرس: بلوار عطاران، قم، قم، ایران
داروخانه دکتر فضلی قم، خیابان صدوقی سی و دو، قم، قم، ایران

داروخانه دکتر فضلی قم

آدرس: خیابان صدوقی سی و دو، قم، قم، ایران
داروخانه دکتر حسینی قم، صدوقی 53، قم، قم، ایران

داروخانه دکتر حسینی قم

آدرس: صدوقی 53، قم، قم، ایران
داروخانه شبانه روزی بلوار بوعلی سینا قم، خیابان صدوقی بیست و یکم، قم، قم، ایران

داروخانه شبانه روزی بلوار بوعلی سینا قم

آدرس: خیابان صدوقی بیست و یکم، قم، قم، ایران
داروخانه دکتر متقی قم، بلوار توحید، قم، قم، ایران

داروخانه دکتر متقی قم

آدرس: بلوار توحید، قم، قم، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر یزدیان قم، بلوار امام خمینی ره، قم، قم، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر یزدیان قم

آدرس: بلوار امام خمینی ره، قم، قم، ایران
داروخانه سینا قم، خیابان دورشهر، قم، قم، ایران

داروخانه سینا قم

آدرس: خیابان دورشهر، قم، قم، ایران
داروخانه فروتن قم، خیابان دورشهر، قم، قم، ایران

داروخانه فروتن قم

آدرس: خیابان دورشهر، قم، قم، ایران
داروخانه دکتر کبیری شیراز، بلوار نصر، شیراز، فارس، ایران

داروخانه دکتر کبیری شیراز

آدرس: بلوار نصر، شیراز، فارس، ایران
داروخانه دکتر خاتمی مشهد، بولوار احمداباد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر خاتمی مشهد

آدرس: بولوار احمداباد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر شهرکی مشهد، بولوار سجاد، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر شهرکی مشهد

آدرس: بولوار سجاد، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر اسماعیل زاده مشهد، بولوار فردوسی، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر اسماعیل زاده مشهد

آدرس: بولوار فردوسی، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر طباطبایی مشهد، فرامرز عباسی 12، زیبا شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر طباطبایی مشهد

آدرس: فرامرز عباسی 12، زیبا شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر محقق رشت، نامجو، رشت، گیلان، ایران

داروخانه دکتر محقق رشت

آدرس: نامجو، رشت، گیلان، ایران
داروخانه هلال احمر رشت، ضیابری، رشت، گیلان، ایران

داروخانه هلال احمر رشت

آدرس: ضیابری، رشت، گیلان، ایران
داروخانه شبانه روزی شهید بهشتی زنجان، جاده همایون، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

داروخانه شبانه روزی شهید بهشتی زنجان

آدرس: جاده همایون، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
داروخانه شبانه روزی ولیعصر (دکتر عموزاده) سمنان، ولیعصر، شهرک تعاون، سمنان، سمنان، ایران

داروخانه شبانه روزی ولیعصر (دکتر عموزاده) سمنان

آدرس: ولیعصر، شهرک تعاون، سمنان، سمنان، ایران
داروخانه بلوار جمهوری بندر عباس، شهید ناصر، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه بلوار جمهوری بندر عباس

آدرس: شهید ناصر، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر راد بندر عباس، میدان میثم، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر راد بندر عباس

آدرس: میدان میثم، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه فقیه بندر عباس، شریعتی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه فقیه بندر عباس

آدرس: شریعتی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دامپزشکی دکتر آزاد بندر عباس، ثاراله، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دامپزشکی دکتر آزاد بندر عباس

آدرس: ثاراله، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر امیری زاده بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر امیری زاده بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر سینا بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر سینا بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر لیاقت بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر لیاقت بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر آریا بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر آریا بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر شیخان بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر شیخان بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر فرجی بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر فرجی بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر قنادی بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر قنادی بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر سفری بندر عباس، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه دکتر سفری بندر عباس

آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر صلواتی سنندج، فلسطین / ژاندارمری سابق، سنندج، کردستان، ایران

داروخانه دکتر صلواتی سنندج

آدرس: فلسطین / ژاندارمری سابق، سنندج، کردستان، ایران
داروخانه پاستور سنندج، 14th ( کوچه چهاردهم )، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

داروخانه پاستور سنندج

آدرس: 14th ( کوچه چهاردهم )، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
داروخانه دکتر ذاکری اصفهان، بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران

داروخانه دکتر ذاکری اصفهان

آدرس: بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران
داروخانه دکتر انسان مشهد، دانش آموز 1، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر انسان مشهد

آدرس: دانش آموز 1، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر قدرتی مشهد، بولوار هاشمیه، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر قدرتی مشهد

آدرس: بولوار هاشمیه، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر شاهی مشهد، خیابان بهارستان، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر شاهی مشهد

آدرس: خیابان بهارستان، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر خطیب مشهد، بولوار سجاد، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر خطیب مشهد

آدرس: بولوار سجاد، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر چراغی مشهد، بولوار سجاد، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر چراغی مشهد

آدرس: بولوار سجاد، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر احسان مشهد، بزرگراه وکیل اباد، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر احسان مشهد

آدرس: بزرگراه وکیل اباد، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر رفیعیان شهرکرد، 12 محرم، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

داروخانه دکتر رفیعیان شهرکرد

آدرس: 12 محرم، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
داروخانه دکتر روحی شهرکرد، 12 محرم، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

داروخانه دکتر روحی شهرکرد

آدرس: 12 محرم، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
داروخانه فردوس (دکتر علوی) تبریز، بؤيوک تربيت - تربيت شرقي، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه فردوس (دکتر علوی) تبریز

آدرس: بؤيوک تربيت - تربيت شرقي، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر دادرس تبریز، 14-32، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

داروخانه دکتر دادرس تبریز

آدرس: 14-32، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
داروخانه دکتر ابراهیمی تهران، تهران، تهران، ایران

داروخانه دکتر ابراهیمی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
داروخانه دکتر عبدی کرمانشاه، خیابان اجلالیه، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

داروخانه دکتر عبدی کرمانشاه

آدرس: خیابان اجلالیه، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
داروخانه دکتر ولی پور کرمانشاه، دبیر اعظم، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

داروخانه دکتر ولی پور کرمانشاه

آدرس: دبیر اعظم، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
داروخانه دکتر نصیری گرگان، سرخواجه، گرگان، گلستان، ایران

داروخانه دکتر نصیری گرگان

آدرس: سرخواجه، گرگان، گلستان، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر ذوالفقاری اردبیل، میدان وحدت، باهنر، اردبیل، اردبیل، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر ذوالفقاری اردبیل

آدرس: میدان وحدت، باهنر، اردبیل، اردبیل، ایران
داروخانه دکتر فتاح پور ارومیه، خيام شمالي، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

داروخانه دکتر فتاح پور ارومیه

آدرس: خيام شمالي، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
داروخانه دکتر فرازجو ارومیه، شهيد مدني 2، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

داروخانه دکتر فرازجو ارومیه

آدرس: شهيد مدني 2، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
داروخانه شبانه روزی چلنگر کرج، South Taaleghani، جهان شهر، کرج، البرز، ایران

داروخانه شبانه روزی چلنگر کرج

آدرس: South Taaleghani، جهان شهر، کرج، البرز، ایران
داروخانه دکتر عرفان کرج، خیابان قزوین، جهان شهر، کرج، البرز، ایران

داروخانه دکتر عرفان کرج

آدرس: خیابان قزوین، جهان شهر، کرج، البرز، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر قنواتی اهواز، میدان کارون، کوی رمضان، اهواز، خوزستان، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر قنواتی اهواز

آدرس: میدان کارون، کوی رمضان، اهواز، خوزستان، ایران
داروخانه دکتر جهانشاهی اهواز، خیابان اسفند، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران

داروخانه دکتر جهانشاهی اهواز

آدرس: خیابان اسفند، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران
داروخانه دکتر شاماری ایلام، خیابان سعدی شمالی، ایلام، ایلام، ایران

داروخانه دکتر شاماری ایلام

آدرس: خیابان سعدی شمالی، ایلام، ایلام، ایران
داروخانه هلال احمر ایلام، بلوار سیدالشهدا، ایلام، ایلام، ایران

داروخانه هلال احمر ایلام

آدرس: بلوار سیدالشهدا، ایلام، ایلام، ایران
داروخانه دکتر بهمنش بوشهر، امام خمینی، سنگی غربی، بوشهر، بوشهر، ایران

داروخانه دکتر بهمنش بوشهر

آدرس: امام خمینی، سنگی غربی، بوشهر، بوشهر، ایران
داروخانه اکسیر بوشهر، امام خمینی، سنگی غربی، بوشهر، بوشهر، ایران

داروخانه اکسیر بوشهر

آدرس: امام خمینی، سنگی غربی، بوشهر، بوشهر، ایران
داروخانه دکتر آهنگی بوشهر، امام خمینی، سنگی غربی، بوشهر، بوشهر، ایران

داروخانه دکتر آهنگی بوشهر

آدرس: امام خمینی، سنگی غربی، بوشهر، بوشهر، ایران
داروخانه امام حسین خرم آباد، خیابان امام خمینی، خرم آباد، لرستان، ایران

داروخانه امام حسین خرم آباد

آدرس: خیابان امام خمینی، خرم آباد، لرستان، ایران
داروخانه سعدی رشت، سعدی، رشت، گیلان، ایران

داروخانه سعدی رشت

آدرس: سعدی، رشت، گیلان، ایران
داروخانه دکتر کمالی رشت، گلسار، رشت، گیلان، ایران

داروخانه دکتر کمالی رشت

آدرس: گلسار، رشت، گیلان، ایران
داروخانه دکتر مهدی پور همدان، 37-48، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

داروخانه دکتر مهدی پور همدان

آدرس: 37-48، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر نیکبخت یاسوج، هجرت 1، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر نیکبخت یاسوج

آدرس: هجرت 1، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
داروخانه بوعلی یاسوج، هجرت 3، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

داروخانه بوعلی یاسوج

آدرس: هجرت 3، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
داروخانه بابازاده یاسوج، هجرت 3، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

داروخانه بابازاده یاسوج

آدرس: هجرت 3، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
داروخانه دکتر شیدایی قزوین، khayam، قزوین، قزوین، ایران

داروخانه دکتر شیدایی قزوین

آدرس: khayam، قزوین، قزوین، ایران
داروخانه دکتر نیکان قزوین، طالقانی، قزوین، قزوین، ایران

داروخانه دکتر نیکان قزوین

آدرس: طالقانی، قزوین، قزوین، ایران
داروخانه هلال احمر قزوین، هلال احمر، قزوین، قزوین، ایران

داروخانه هلال احمر قزوین

آدرس: هلال احمر، قزوین، قزوین، ایران
داروخانه دکتر عزیزی قزوین، امام خمینی، قزوین، قزوین، ایران

داروخانه دکتر عزیزی قزوین

آدرس: امام خمینی، قزوین، قزوین، ایران
داروخانه دکتر فیروزی شیراز، بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران

داروخانه دکتر فیروزی شیراز

آدرس: بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران
داروخانه ملاصدرا شیراز، ملاصدرا، شیراز، فارس، ایران

داروخانه ملاصدرا شیراز

آدرس: ملاصدرا، شیراز، فارس، ایران
داروخانه شبانه روزی دارگن شیراز، میدان ولیعصر، شیراز، فارس، ایران

داروخانه شبانه روزی دارگن شیراز

آدرس: میدان ولیعصر، شیراز، فارس، ایران
داروخانه دکتر بیات کرج، بلوار شورا، مصباح، کرج، البرز، ایران

داروخانه دکتر بیات کرج

آدرس: بلوار شورا، مصباح، کرج، البرز، ایران
داروخانه دکتر تیرابی سبزوار، کاشفی، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر تیرابی سبزوار

آدرس: کاشفی، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
داروخانه کیش، ابن سینا، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران

داروخانه کیش

آدرس: ابن سینا، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران
داروخانه دکتر مبارکی بردسکن، خیابان امام خمینی، بردسکن، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مبارکی بردسکن

آدرس: خیابان امام خمینی، بردسکن، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر قانعی بردسکن، خیابان عدالت، بردسکن، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر قانعی بردسکن

آدرس: خیابان عدالت، بردسکن، خراسان رضوی، ایران
داروخانه بوستان شیراز، میدان هفت تنان، شیراز، فارس، ایران

داروخانه بوستان شیراز

آدرس: میدان هفت تنان، شیراز، فارس، ایران
داروخانه امین علی شیراز، میدان دانشجو، شیراز، فارس، ایران

داروخانه امین علی شیراز

آدرس: میدان دانشجو، شیراز، فارس، ایران
داروخانه بهرام علی شیراز، کنار گذر نمازی، شیراز، فارس، ایران

داروخانه بهرام علی شیراز

آدرس: کنار گذر نمازی، شیراز، فارس، ایران
داروخانه دامپزشکی دکتر شجاع قوچان، میدان فلسطین، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دامپزشکی دکتر شجاع قوچان

آدرس: میدان فلسطین، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر مقدم نیا تربت حیدریه، آیت الله طالقانی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مقدم نیا تربت حیدریه

آدرس: آیت الله طالقانی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر خطیبی تربت حیدریه، فردوسی جنوبی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر خطیبی تربت حیدریه

آدرس: فردوسی جنوبی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر محققی تربت حیدریه، فردوسی جنوبی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر محققی تربت حیدریه

آدرس: فردوسی جنوبی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر توکلی تربت حیدریه، روحبخش، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر توکلی تربت حیدریه

آدرس: روحبخش، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر پوربدخشان تربت جام، تایباد، تربت جام، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر پوربدخشان تربت جام

آدرس: تایباد، تربت جام، خراسان رضوی، ایران
داروخانه دکتر مشهدی فریمان، بلوار امام رضا شرقی، فریمان، خراسان رضوی، ایران

داروخانه دکتر مشهدی فریمان

آدرس: بلوار امام رضا شرقی، فریمان، خراسان رضوی، ایران
داروخانه شبانه روزی دکتر کاظمی سبزوار، انقلاب، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

داروخانه شبانه روزی دکتر کاظمی سبزوار

آدرس: انقلاب، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

اخبار بهداشت و سلامت

۵ نکته درباره استفاده صحیح از نخ دندان

۵ نکته درباره استفاده صحیح از نخ دندان

۱۶:۰۹ ۹۴/۰۹/۰۶بهداشت و سلامت

استفاده از نخ دندان ، بخشی اساسی در حفظ سلامت دندان است. توصیه می‌شود که دست کم یک بار در روز نخ دندان بکشید تا به زدودن پلاک‌های میکروبی از نواحی میان دندان هایتان که مسواک به آنها نمی‌رسد، کمک شود.

کودک/ این کودکان نباید از خمیر دندان استفاده کنند

کودک/ این کودکان نباید از خمیر دندان استفاده کنند

۰۹:۰۳ ۹۴/۰۹/۰۵بهداشت و سلامت

دکتر همتی متخصص دندان پزشکی کودکان با اشاره به اهمیت تمیز کردن دندان‌ها در سنین کودکی گفت: والدین باید از شش ماهگی تا سه سالگی فضای دندانی کودک را پس از هر بار شیر خوردن با غذا خوردن با پنبه خیس تمیز کنند و برای کودکان زیر ۲ سال نیازی به استفاده از خمیر دندان برای مسواک زدن نیست.

آیا جرم گیری به دندان‌ها آسیب می‌رساند؟

آیا جرم گیری به دندان‌ها آسیب می‌رساند؟

۲۱:۰۴ ۹۴/۰۹/۰۴بهداشت و سلامت

هرگاه برای مدت کوتاهی مسواک نزنیم همه روزه یک لایه چسبنده بر روی دندان‌ها بخصوص در خط لبه لثه رسوب می‌کند که این لایه پلاک نام دارد.

۱۷ عادتی که دندان‌های شما را نابود می‌کند

۱۷ عادتی که دندان‌های شما را نابود می‌کند

۲۱:۰۰ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

کار اصلی دندان جویدن غذاست. جویدن کامل غذا به هضم مناسب آن و در نتیجه به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند. کارهای زیر سلامت دندان‌ها را به مخاطره می‌اندازند.

میانبری برای ردیف شدن دندان ها

میانبری برای ردیف شدن دندان ها

۱۹:۵۴ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

دکتر محمد امین نریمانی - متخصص ارتودنسی نوشت: درمان ارتودنسی فقط برای زیبایی دندان‌ها نیست.

اقداماتی که باید پس از جراحی لثه انجام دهید

اقداماتی که باید پس از جراحی لثه انجام دهید

۱۵:۲۷ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

متخصص دندان پزشکی گفت: در روز جراحی از غذاهای مایع و سرد استفاده کنید و از خوردن مایعات یا میوه‌های ترش مزه پرهیز شود زیرا باعث تحریک لثه یا دندان و بروز درد می‌شوند.

تعداد دندان‌های سالم ایرانیان از متوسط کشورهای مشابه پایین‌تر است

تعداد دندان‌های سالم ایرانیان از متوسط کشورهای مشابه پایین‌تر است

۰۹:۴۰ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

دکتر نوید ناصری عضو شورایعالی انجمن دندانپزشکی ایران با اشاره به اینکه نبود دندان در دهان افراد معلولیت و نقص عضو به حساب می‌آید، گفت : بر اساس آمار سال ٩٢، در مراکز بهداشتی، درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت در سطح کشور، سالانه حدود ۲ میلیون دندان به دلیل ناتوانى مردم از پرداخت هزینه هاى حفظ و نگهدارى آنها کشیده می‌شود.

چرا برخی از افراد زیاد به دندانپزشکی مراجعه می‌کنند؟

چرا برخی از افراد زیاد به دندانپزشکی مراجعه می‌کنند؟

۱۹:۰۷ ۹۴/۰۹/۰۲بهداشت و سلامت

همه افراد باید ۲ الی ۳ بار در سال برای معاینه دندان هایشان به دندانپزشک مراجعه کنند اما این سوال ممکن است وجود داشته باشد که آیا همه باید همین تناوب را برای مراجعه به دندانپزشک رعایت کنند یا اینکه ممکن است عده ای نیاز کمتر یا بیشتری برای مراجعه به دندانپزشک داشته باشند؟

«پوره مرغ و بروکلی»؛ غذای کودکان بی دندان

«پوره مرغ و بروکلی»؛ غذای کودکان بی دندان

کودکتان هنوز دندان در نیاورده و نمی‌تواند هر غذایی را بخورد؟ راه حل این کار پوره کردن غذاهاست که هم نیاز به جویدن ندارد و هم می‌توانید مواد مغزی را با هم میکس کنید و به فرزندتان بدهید.

نباید بدون دلیل دندان عقل را کشید

نباید بدون دلیل دندان عقل را کشید

۱۳:۰۵ ۹۴/۰۹/۰۱بهداشت و سلامت

استادیار دانشکده دندان پزشکی رفسنجان گفت: خارج کردن بدون دلیل دندان عقل به خاطر احتمال آسیب به اعصاب توصیه نمی‌شود.

عضویت رایگان در خبرنامه ما