خرم آباد

در لرستان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر خرم آباد، در استان لرستان، ایران

اطلاعات شهر خرم آباد

آب و هوای شهر خرم آباد

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۹۲ درصد، فشار: ۲۹۳۲۶.۱۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۰.۴۴ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۱

ساعت: ۱۷:۲۳

دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما