امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

مرکز آمار ایران: هر ایرانی به طور متوسط ۵ ساعت فعالیت شغلی دارد

۲۱:۰۰ ۹۴/۰۹/۱۵
چی کجا 
طرح گذران وقت با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر ساکن در مناطق شهری کشور توسط مرکز آمار ایران تهیه و در فصول پاییز و زمستان ۹۳ و بهار و تابستان ۹۴ در مناطق شهری کشور اجرا شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری (بهار۱۳۹۴) در اختیار کاربران آمار قرار گرفت.

طرح گذران وقت با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت الگویگذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش تر ساکن در مناطق شهری کشور توسط مرکز آمار ایران تهیه و در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳ و بهار و تابستان سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور اجرا شد. نتایج فصول پاییز قبلا به اطلاع مردم رسیدهاست و آنچه در زیر میآید، برگرفته از نتایج فصل بهار ۱۳۹۴ است. نتایج فصل تابستان نیز پس از استخراج اطلاع رسانی خواهد شد.

اعضای ۱۵ ساله و بیشتر خانوار پرسشنامه مخصوص خود (پرسشنامه فردی) را بر اساس راهنمای ضمیمه آن تکمیل نمودهاند. آنها فعالیتهای گذران وقت خود را در ۲۴ ساعت آمارگیری، به تفکیک کسرهای زمانی ۱۵ دقیقهای وارد پرسشنامه نموده و امکان ارائهی الگوی گذران وقت جمعیت مناطق شهری کشور را فراهم کردهاند.

گزیده ای از مهم ترین نتایج این طرح در فصل بهار ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

افراد ۱۵ ساله و بیش تر در یک شبانه روز به طور متوسط بیش ترین زمان خود را به مدت ۱۳ ساعت و ۲۴ دقیقه به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی اختصاص دادهاند.

بر اساس طبقه بندی فعالیتهای گذران وقت، نگهداری و مراقبت شخصی طیف وسیعی از فعالیتها را شامل میشود. این فعالیتها، همان گونه که از نام آن پیدا است، مربوط به مراقبتهای شخصی افراد شامل مراقبتهای بهداشتی، درمانی و آرایشی، فعالیتهای معنوی نظیر فرایض دینی و فعالیتهای مذهبی، نظافت و استحمام، تفکر و و برنامهریزی، خوردن و خوابیدن و استراحت و مواردی از این دست است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش تر در این فصل نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی به طور متوسط بیش ترین و کم ترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به فعالیت های خانه داری برابر ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و فعالیت های داوطلبانه و خیریه برابر ۲ دقیقه بودهاست. همچنین براساس نتایج مذکور، مردان بعد از نگهداری و مراقبت شخصی بیش ترین زمان شبانه روز را به کار و فعالیت های شغلی (۴ ساعت و ۵۸ دقیقه) و زنان به فعالیت خانه داری (۵ ساعت و ۱۶ دقیقه) اختصاص داده اند.

براساس نتایج به دست آمده، افراد شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به طور متوسط ۷ ساعت و ۲۳ دقیقه از یک شبانه روز را به کار و فعالیت های شغلی خود اختصاص داده اند. این در حالی است که مردان شاغل به طور متوسط ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه و زنان شاغل ۵ ساعت و ۴۲ دقیقه از شبانه روز را به کار و فعالیت های شغلی خود پرداخته اند.

مقایسه نتایج فوق با اطلاعات متناظر در بهار سال ۱۳۸۸ ( به ترتیب ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه، ۷ ساعت و ۸ دقیقه و ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه) نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ افراد شاغل نسبت به دوره قبل زمان بیشتری را به کار و فعالیت شغلی اختصاص دادهاند.

الگوی گذران وقت افراد ۱۵ساله و بیش تر به تفکیک روزهای تعطیل و غیر تعطیل گویای آن است که افراد در روزهای تعطیل به طور متوسط ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه و در روزهای غیر تعطیل ۳ ساعت و ۳ دقیقه به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.

تاکید بر این نکته ضروری است که این شاخص عمومی و مربوط به کل افراد ۱۵ ساله و بیشتر شاغل و غیر شاغل است و تمام گروه های غیر فعال اعم از محصل، خانه دار، دارای درامد بدون کار را شامل می شود. به همین دلیل ساعات اختصاص یافته این گروه برای کار و فعالیت شغلی در ۲۴ ساعت شبانه روز با افراد شاغل که در بالا اشاره شد متفاوت است.

بررسی فعالیت های گذران وقت جوانان ۲۴-۱۵ ساله گویای آن است که این گروه از جوانان در یک شبانه روز به طور متوسط ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه به انجام فعالیت های آموزشی و ۲ ساعت و ۸ دقیقه را به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داده اند.

بررسی فعالیت های آموزشی افراد باسواد براساس سطوح تحصیلی، گویای آ ن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس با صرف زمان ۱ساعت و ۵۴ دقیقه بیش تر از سایر گروه های تحصیلی به فعالیت های آموزشی و فراگیری پرداخته اند.

بررسی فعالیت های گذران وقت افراد حاکی از آن است که افراد با تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط ۳۲ دقیقه و افراد بیسواد ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه در یک شبانه روز را به فعالیت های مشارکت اجتماعی اختصاص دادهاند.

یافتههای طرح نشان می دهد که هر فرد ۱۵ ساله و بیش تر به طور متوسط در یک شبانه روز ۱۶ دقیقه به انجام فعالیت های ورزشی و ۱۸ دقیقه به فعالیت های تفریحی، فرهنگی پرداخته است. فعالیت های مذکور برای مردان به ترتیب ۲۰ و ۲۵ دقیقه و برای زنان به ترتیب ۱۲ و ۱۳ دقیقه می باشد.

لازم به یادآوری است که چکیده نتایج طرح مذکور به زودی از طریق درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir در دسترس عموم قرار میگیرد.

منبع: خبرگزاری فارس
تعداد بازدید: ۲۷۳

نظرات درباره این خبر


تا به حال نظری برای این خبر ثبت نشده است.
نظر خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

نظر شما درباره این خبر

عضویت رایگان در خبرنامه ما