تبریز

در آذربایجان شرقی، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر تبریز، در استان آذربایجان شرقی، ایران

اطلاعات شهر تبریز

آب و هوای شهر تبریز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۸۸ درصد، فشار: ۲۸۶۸۲.۷۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۴.۳۰ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۴۲

ساعت: ۱۷:۱۹

دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما