بیمارستان ها

در چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بهداشت و سلامت
  • پزشکان
  • داروخانه ها
  • درمانگاه ها
  • بیمارستان ها
  • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • دندانپزشکان
موقعیت جغرافیایی

بیمارستان ها در چی کجا

کلینیک چشم پزشکی پارسیان اصفهان، میر فندرسکی، اصفهان، اصفهان، ایران

کلینیک چشم پزشکی پارسیان اصفهان

آدرس: میر فندرسکی، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان فوق تخصصی الزهرا اصفهان، خیابان شهدای صفه، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان فوق تخصصی الزهرا اصفهان

آدرس: خیابان شهدای صفه، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان میلاد اصفهان، شهید بخشی، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان میلاد اصفهان

آدرس: شهید بخشی، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان خورشید اصفهان، استانداری، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان خورشید اصفهان

آدرس: استانداری، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان اصفهان کلینیک اصفهان، ارديبهشت، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان اصفهان کلینیک اصفهان

آدرس: ارديبهشت، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان امین اصفهان، کاظمي، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان امین اصفهان

آدرس: کاظمي، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان فارابی اصفهان، بزرگراه باغ رضوان، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان فارابی اصفهان

آدرس: بزرگراه باغ رضوان، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان سپاهان اصفهان، میر فندرسکی، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان سپاهان اصفهان

آدرس: میر فندرسکی، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان صدوقی اصفهان، بزرگمهر، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان صدوقی اصفهان

آدرس: بزرگمهر، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان، کاشاني، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان

آدرس: کاشاني، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان فیض اصفهان، مدرس، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان فیض اصفهان

آدرس: مدرس، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان، حاتف، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان

آدرس: حاتف، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان، شمس آبادي، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان

آدرس: شمس آبادي، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان سعدی اصفهان، چوگان، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان سعدی اصفهان

آدرس: چوگان، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، مطهری، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

آدرس: مطهری، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان امام رضا تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان امام رضا تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
مرکز قلب تهران، تهران، تهران، ایران

مرکز قلب تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان شریعتی تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان شریعتی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان ابن سینا تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان ابن سینا تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان دی تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان دی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان البرز تهران، وصال شیرازی، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان البرز تهران

آدرس: وصال شیرازی، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان مصطفی خمینی تهران، ایتالیا، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان مصطفی خمینی تهران

آدرس: ایتالیا، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان پارس تهران، بلوار کشاورز، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان پارس تهران

آدرس: بلوار کشاورز، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان یاس سپید تهران، حجاب 1 (نیلوفر)، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان یاس سپید تهران

آدرس: حجاب 1 (نیلوفر)، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان آریا تهران، بلوار کشاورز، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان آریا تهران

آدرس: بلوار کشاورز، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان فوق تخصصی شرکت نفت تهران، سرهنگ سخایی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

بیمارستان فوق تخصصی شرکت نفت تهران

آدرس: سرهنگ سخایی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
بیمارستان سینا تهران، سادات شریف، سنگلج، تهران، تهران، ایران

بیمارستان سینا تهران

آدرس: سادات شریف، سنگلج، تهران، تهران، ایران
بیمارستان مهدیه تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان مهدیه تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان کاشانی تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان کاشانی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان امام خمینی تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان امام خمینی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان پیامبران تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان پیامبران تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان میلاد تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان میلاد تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان شریعت رضوی تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان شریعت رضوی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان روانپزشکی رازی تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان روانپزشکی رازی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان الوند تهران، غزلی، سنگلج، تهران، تهران، ایران

بیمارستان الوند تهران

آدرس: غزلی، سنگلج، تهران، تهران، ایران
بیمارستان خانواده تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان خانواده تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان عیوض زاده تهران، شیخ هادی، سنگلج، تهران، تهران، ایران

بیمارستان عیوض زاده تهران

آدرس: شیخ هادی، سنگلج، تهران، تهران، ایران
بیمارستان نجمیه تهران، حافظ، بهارستان، تهران، تهران، ایران

بیمارستان نجمیه تهران

آدرس: حافظ، بهارستان، تهران، تهران، ایران
مرکز پزشکی شهید شوریده تهران، جاوید، سنگلج، تهران، تهران، ایران

مرکز پزشکی شهید شوریده تهران

آدرس: جاوید، سنگلج، تهران، تهران، ایران
بیمارستان مدائن تهران، محتشمی، سنگلج، تهران، تهران، ایران

بیمارستان مدائن تهران

آدرس: محتشمی، سنگلج، تهران، تهران، ایران
بیمارستان ساسان تهران، رویان، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان ساسان تهران

آدرس: رویان، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان آبان تهران، شهید عضدی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

بیمارستان آبان تهران

آدرس: شهید عضدی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
بیمارستان 15 خرداد تهران، لباف، یوسف اباد، تهران، تهران، ایران

بیمارستان 15 خرداد تهران

آدرس: لباف، یوسف اباد، تهران، تهران، ایران
بیمارستان فیروزگر تهران، حسینی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

بیمارستان فیروزگر تهران

آدرس: حسینی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
بیمارستان صدر تهران، به آفرین، بهارستان، تهران، تهران، ایران

بیمارستان صدر تهران

آدرس: به آفرین، بهارستان، تهران، تهران، ایران
بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز، Shiraz-Marv Dasht road، رکن آباد، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز

آدرس: Shiraz-Marv Dasht road، رکن آباد، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان شفا شیراز، اردیبهشت، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان شفا شیراز

آدرس: اردیبهشت، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان شهید فقیهی شیراز، بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان شهید فقیهی شیراز

آدرس: بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان نمازی شیراز، کنار گذر نمازی، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان نمازی شیراز

آدرس: کنار گذر نمازی، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان خلیلی شیراز، خلیلی، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان خلیلی شیراز

آدرس: خلیلی، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان پارس شیراز، قصردشت، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان پارس شیراز

آدرس: قصردشت، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان مسلمین شیراز، خیابان خیام، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان مسلمین شیراز

آدرس: خیابان خیام، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان ایران ناجا شیراز، لطفعلی خان، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان ایران ناجا شیراز

آدرس: لطفعلی خان، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان رهنمون یزد، فرخی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

بیمارستان رهنمون یزد

آدرس: فرخی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
بیمارستان بهمن یزد، کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

بیمارستان بهمن یزد

آدرس: کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
بیمارستان دکتر مجیبیان یزد، کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

بیمارستان دکتر مجیبیان یزد

آدرس: کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
بیمارستان دکتر مرتاض یزد، کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

بیمارستان دکتر مرتاض یزد

آدرس: کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
مرکز مطالعات و تحقیقات ناباروری یزد، بلوار جهاد، یزد، یزد، ایران

مرکز مطالعات و تحقیقات ناباروری یزد

آدرس: بلوار جهاد، یزد، یزد، ایران
بیمارستان شهید صدوقی یزد، بلوار ابن سینا، یزد، یزد، ایران

بیمارستان شهید صدوقی یزد

آدرس: بلوار ابن سینا، یزد، یزد، ایران
بیمارستان سید الشهدا یزد، امام خمینی، یزد، یزد، ایران

بیمارستان سید الشهدا یزد

آدرس: امام خمینی، یزد، یزد، ایران
اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد، بلوار ابن سینا، یزد، یزد، ایران

اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد

آدرس: بلوار ابن سینا، یزد، یزد، ایران
بیمارستان بین المللی امید یاسین یزد، بزرگراه مقدم، یزد، یزد، ایران

بیمارستان بین المللی امید یاسین یزد

آدرس: بزرگراه مقدم، یزد، یزد، ایران
بیمارستان افشار یزد، بلوار جمهوری اسلامی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

بیمارستان افشار یزد

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
بیمارستان باهنر کرمان، سپاه، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان باهنر کرمان

آدرس: سپاه، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان پیامبر اعظم کرمان، میدان جیهون، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

آدرس: میدان جیهون، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان افضلی پور کرمان، بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان افضلی پور کرمان

آدرس: بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران
کیلینیک بعثت کرمان، ابن سینا، کرمان، کرمان، ایران

کیلینیک بعثت کرمان

آدرس: ابن سینا، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان مهرگان کرمان، کامیاب، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان مهرگان کرمان

آدرس: کامیاب، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان ارجمند کرمان، ابن سینا، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان ارجمند کرمان

آدرس: ابن سینا، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان ارتش کرمان، سپهبد قرنی، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان ارتش کرمان

آدرس: سپهبد قرنی، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان سید الشهدا کرمان، استقلال، کرمان، کرمان، ایران

بیمارستان سید الشهدا کرمان

آدرس: استقلال، کرمان، کرمان، ایران
بیمارستان استاد عالی نسب تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان علوی تبریز، شمس تبريزی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان علوی تبریز

آدرس: شمس تبريزی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان شهید محلاتی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان شهید محلاتی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان فرمانفرمائیان بیمارستان کودکان تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان فرمانفرمائیان بیمارستان کودکان تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان چشم نیکوکاری تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان چشم نیکوکاری تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان شمس تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان شمس تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان بهبود تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان بهبود تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان زکریا تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان زکریا تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان شهریار تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان شهریار تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان 29 بهمن تبریز، زیرگذر اول ولیعصر، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان 29 بهمن تبریز

آدرس: زیرگذر اول ولیعصر، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان کامکار عرب نیا قم، 16، قم، قم، ایران

بیمارستان کامکار عرب نیا قم

آدرس: 16، قم، قم، ایران
بیمارستان تحقیقاتی امام علی زاهدان، 95، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

بیمارستان تحقیقاتی امام علی زاهدان

آدرس: 95، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
بیمارستان علی اصغر (ع) شیراز، کنار گذر هجرت، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان علی اصغر (ع) شیراز

آدرس: کنار گذر هجرت، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان 17 شهریور مشهد، حکیم نظامی، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان 17 شهریور مشهد

آدرس: حکیم نظامی، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان پورسینا رشت، نامجو، رشت، گیلان، ایران

بیمارستان پورسینا رشت

آدرس: نامجو، رشت، گیلان، ایران
بیمارستان ولیعصر زنجان، انصاریه، شهرک انصاریه، زنجان، زنجان، ایران

بیمارستان ولیعصر زنجان

آدرس: انصاریه، شهرک انصاریه، زنجان، زنجان، ایران
بیمارستان امام حسین (ع) زنجان، atlasi، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

بیمارستان امام حسین (ع) زنجان

آدرس: atlasi، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، احمد مهدوی، شهرک کارمندان، زنجان، زنجان، ایران

بیمارستان آیت الله موسوی زنجان

آدرس: احمد مهدوی، شهرک کارمندان، زنجان، زنجان، ایران
بیمارستان بهمن زنجان، گلشهر، زنجان، زنجان، ایران

بیمارستان بهمن زنجان

آدرس: گلشهر، زنجان، زنجان، ایران
بیمارستان شهید محمدی بندر عباس، شهید ناصر، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

بیمارستان شهید محمدی بندر عباس

آدرس: شهید ناصر، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
بیمارستان بعثت سنندج، کشاورز / وکیل، سنندج، کردستان، ایران

بیمارستان بعثت سنندج

آدرس: کشاورز / وکیل، سنندج، کردستان، ایران
بیمارستان تامین اجتماعی سنندج، Alameh Hamdi Blvd ( بلوار علامه حمدی )، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

آدرس: Alameh Hamdi Blvd ( بلوار علامه حمدی )، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
بیمارستان غرضی اصفهان، بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان غرضی اصفهان

آدرس: بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان، بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران

بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان

آدرس: بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران
بیمارستان دکتر شیخ مشهد، مهدیزاده، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان دکتر شیخ مشهد

آدرس: مهدیزاده، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد، ابوطالب 2، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد

آدرس: ابوطالب 2، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان ابن سینا مشهد، بولوار حرعاملی، کوی شفا، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان ابن سینا مشهد

آدرس: بولوار حرعاملی، کوی شفا، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان فوق تخصصی قلب جواد الائمه (ع) مشهد، بلوار هنرستان، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان فوق تخصصی قلب جواد الائمه (ع) مشهد

آدرس: بلوار هنرستان، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان هاجر شهرکرد، ورزش، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

بیمارستان هاجر شهرکرد

آدرس: ورزش، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد، ورزش، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

آدرس: ورزش، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان، پرستار، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان

آدرس: پرستار، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
بیمارستان خاتم (کوروش سابق) زاهدان، جام جم، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

بیمارستان خاتم (کوروش سابق) زاهدان

آدرس: جام جم، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا زاهدان، مطهری، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا زاهدان

آدرس: مطهری، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
بیمارستان شهدا تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان شهدا تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان رازی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان رازی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان شفا تبریز، 22 بهمن، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان شفا تبریز

آدرس: 22 بهمن، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان شهید مدنی تبریز، دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

بیمارستان شهید مدنی تبریز

آدرس: دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
بیمارستان امام رضا بجنورد، خیابان دکتر شریعتی، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

بیمارستان امام رضا بجنورد

آدرس: خیابان دکتر شریعتی، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
بیمارستان امام علی بجنورد، دانشگاه، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

بیمارستان امام علی بجنورد

آدرس: دانشگاه، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
بیمارستان مفرح تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان مفرح تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان امیرالمومنین تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان امیرالمومنین تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان سیدالشهدا تهران، سنگلج، تهران، تهران، ایران

بیمارستان سیدالشهدا تهران

آدرس: سنگلج، تهران، تهران، ایران
بیمارستان روزنه تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان روزنه تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان لقمان حکیم تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان لقمان حکیم تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان بهارلو تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان بهارلو تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان بقیه الله تهران، ملاصدرا، ونک، تهران، تهران، ایران

بیمارستان بقیه الله تهران

آدرس: ملاصدرا، ونک، تهران، تهران، ایران
بیمارستان آتیه تهران، تهران، تهران، ایران

بیمارستان آتیه تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
بیمارستان شهدا کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

بیمارستان شهدا کرمانشاه

آدرس: بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
بیمارستان طالقانی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

بیمارستان طالقانی کرمانشاه

آدرس: بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
بیمارستان قلب امام علی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

بیمارستان قلب امام علی کرمانشاه

آدرس: بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
بیمارستان فلسفی گرگان، ایرانمهر، گرگان، گلستان، ایران

بیمارستان فلسفی گرگان

آدرس: ایرانمهر، گرگان، گلستان، ایران
بیمارستان پنجم آذر گرگان، 5آذر، گرگان، گلستان، ایران

بیمارستان پنجم آذر گرگان

آدرس: 5آذر، گرگان، گلستان، ایران
بیمارستان قدس اراک، فلسطین، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

بیمارستان قدس اراک

آدرس: فلسطین، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
بیمارستان سبلان اردبیل، بزرگراه بسیج، باهنر، اردبیل، اردبیل، ایران

بیمارستان سبلان اردبیل

آدرس: بزرگراه بسیج، باهنر، اردبیل، اردبیل، ایران
بیمارستان علوی اردبیل، مقدس اردبیلی، شهرک فرهنگیان، اردبیل، اردبیل، ایران

بیمارستان علوی اردبیل

آدرس: مقدس اردبیلی، شهرک فرهنگیان، اردبیل، اردبیل، ایران
بیمارستان امام رضا ارومیه، شمس، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

بیمارستان امام رضا ارومیه

آدرس: شمس، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
بیمارستان آذربایجان ارومیه، بلوار شورا، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

بیمارستان آذربایجان ارومیه

آدرس: بلوار شورا، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
بیمارستان شهید مطهری ارومیه، کاشاني، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

بیمارستان شهید مطهری ارومیه

آدرس: کاشاني، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
بیمارستان قلب سید الشهدا ارومیه، بلوار 17 شهريور، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

بیمارستان قلب سید الشهدا ارومیه

آدرس: بلوار 17 شهريور، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
بیمارستان البرز کرج، بلوار پرستار، باغستان غربی، کرج، البرز، ایران

بیمارستان البرز کرج

آدرس: بلوار پرستار، باغستان غربی، کرج، البرز، ایران
بیمارستان کسری کرج، کسری، جهان شهر، کرج، البرز، ایران

بیمارستان کسری کرج

آدرس: کسری، جهان شهر، کرج، البرز، ایران
بیمارستان هلال احمر کرج، قزوین، چهارصد دستگاه، کرج، البرز، ایران

بیمارستان هلال احمر کرج

آدرس: قزوین، چهارصد دستگاه، کرج، البرز، ایران
بیمارستان کمالی کرج، خیابان قزوین، اسلام آباد، کرج، البرز، ایران

بیمارستان کمالی کرج

آدرس: خیابان قزوین، اسلام آباد، کرج، البرز، ایران
بیمارستان قائم کرج، بوستان سوم، چهارصد دستگاه، کرج، البرز، ایران

بیمارستان قائم کرج

آدرس: بوستان سوم، چهارصد دستگاه، کرج، البرز، ایران
بیمارستان رازی اهواز، زیبا کنار، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان رازی اهواز

آدرس: زیبا کنار، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان اطفال ابوذر اهواز، Zavieh St. (Tohid)، زیتون کارمندی، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان اطفال ابوذر اهواز

آدرس: Zavieh St. (Tohid)، زیتون کارمندی، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان بزرگ نفت اهواز، بلوار نفت، کورش (کوی ملت)، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان بزرگ نفت اهواز

آدرس: بلوار نفت، کورش (کوی ملت)، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان امیرالمومنین اهواز، بلوار مدرس، کوی رمضان، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان امیرالمومنین اهواز

آدرس: بلوار مدرس، کوی رمضان، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان شفا اهواز، Shahrivar، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان شفا اهواز

آدرس: Shahrivar، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان گلستان اهواز، Shahrivar، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان گلستان اهواز

آدرس: Shahrivar، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان فوق تخصصی آپادانا اهواز، سروش، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان فوق تخصصی آپادانا اهواز

آدرس: سروش، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان علامه کرمی اهواز، سروش، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان علامه کرمی اهواز

آدرس: سروش، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان مهر اهواز، جادۀ ساحلی، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان مهر اهواز

آدرس: جادۀ ساحلی، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان شهید بقایی اهواز، شهرک دانشگاه، اهواز، خوزستان، ایران

بیمارستان شهید بقایی اهواز

آدرس: شهرک دانشگاه، اهواز، خوزستان، ایران
بیمارستان امام رضا بیرجند، طالقانی، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

بیمارستان امام رضا بیرجند

آدرس: طالقانی، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
بیمارستان فوق تخصصی شهید رحیمی خرم آباد، Vesal St، خرم آباد، لرستان، ایران

بیمارستان فوق تخصصی شهید رحیمی خرم آباد

آدرس: Vesal St، خرم آباد، لرستان، ایران
بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت، پرستار، رشت، گیلان، ایران

بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت

آدرس: پرستار، رشت، گیلان، ایران
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری حضرت مریم (س) ساری، پاسداران، ساری، مازندران، ایران

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری حضرت مریم (س) ساری

آدرس: پاسداران، ساری، مازندران، ایران
بیمارستان امیر مازندرانی ساری، بلوار امیر مازندرانی، ساری، مازندران، ایران

بیمارستان امیر مازندرانی ساری

آدرس: بلوار امیر مازندرانی، ساری، مازندران، ایران
بیمارستان فارابی مشهد، بولوار کوثر، کوی دانشگاه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان فارابی مشهد

آدرس: بولوار کوثر، کوی دانشگاه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان شریعتی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان شریعتی مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان رضوی مشهد، بزرگراه ازادی، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان رضوی مشهد

آدرس: بزرگراه ازادی، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان بعثت همدان، چهارباغ شهبد بهشتی، همدان، همدان، ایران

بیمارستان بعثت همدان

آدرس: چهارباغ شهبد بهشتی، همدان، همدان، ایران
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج، 55، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

آدرس: 55، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
بیمارستان امام سجاد یاسوج، 55، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

بیمارستان امام سجاد یاسوج

آدرس: 55، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
بیمارستان شهدای گمنام یاسوج، سردار جنگل شمالی، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

بیمارستان شهدای گمنام یاسوج

آدرس: سردار جنگل شمالی، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
بیمارستان امیر شیراز، فرهنگ شهر، حسین اباد، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان امیر شیراز

آدرس: فرهنگ شهر، حسین اباد، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان شهید رجایی شیراز، بلوار چمران، جوادیه، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان شهید رجایی شیراز

آدرس: بلوار چمران، جوادیه، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان چمران شیراز، بلوار چمران، جوادیه، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان چمران شیراز

آدرس: بلوار چمران، جوادیه، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان ارتش شیراز، خیابان حر، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان ارتش شیراز

آدرس: خیابان حر، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان دکتر میر حسینی شیراز، عمادی، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان دکتر میر حسینی شیراز

آدرس: عمادی، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان حافظ شیراز، بلوار چمران، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان حافظ شیراز

آدرس: بلوار چمران، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان سوانح سوختگی قطب الدین شیراز، فخرآباد شرقی، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان سوانح سوختگی قطب الدین شیراز

آدرس: فخرآباد شرقی، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان شهید بهشتی شیراز، میدان ولیعصر، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان شهید بهشتی شیراز

آدرس: میدان ولیعصر، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان دکتر میر شیراز، عفیف‌آباد، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان دکتر میر شیراز

آدرس: عفیف‌آباد، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان چشم دکتر خدا دوست شیراز، بلوار مطهری شمالی، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان چشم دکتر خدا دوست شیراز

آدرس: بلوار مطهری شمالی، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار، رازي، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

آدرس: رازي، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان کیش، وصال، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران

بیمارستان کیش

آدرس: وصال، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران
بیمارستان زینبیه شیراز، بلوار سیبویه، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان زینبیه شیراز

آدرس: بلوار سیبویه، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان شهید دستغیب شیراز، حافظ، شیراز، فارس، ایران

بیمارستان شهید دستغیب شیراز

آدرس: حافظ، شیراز، فارس، ایران
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر، بلوار جمهوری اسلامی، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان ارتش تربت حیدریه، بلوار سپهبد قرنی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان ارتش تربت حیدریه

آدرس: بلوار سپهبد قرنی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان مهرگان مشهد، بلوار شهید فلاحی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان مهرگان مشهد

آدرس: بلوار شهید فلاحی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
بیمارستان پاستور مشهد، پاستور، منطقه یک، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بیمارستان پاستور مشهد

آدرس: پاستور، منطقه یک، مشهد، خراسان رضوی، ایران
یمارستان امید مشهد، خيابان کوهسنگی، منطقه ۱، مشهد، خراسان رضوی، ایران

یمارستان امید مشهد

آدرس: خيابان کوهسنگی، منطقه ۱، مشهد، خراسان رضوی، ایران

اخبار بهداشت و سلامت

۵ نکته درباره استفاده صحیح از نخ دندان

۵ نکته درباره استفاده صحیح از نخ دندان

۱۶:۰۹ ۹۴/۰۹/۰۶بهداشت و سلامت

استفاده از نخ دندان ، بخشی اساسی در حفظ سلامت دندان است. توصیه می‌شود که دست کم یک بار در روز نخ دندان بکشید تا به زدودن پلاک‌های میکروبی از نواحی میان دندان هایتان که مسواک به آنها نمی‌رسد، کمک شود.

کودک/ این کودکان نباید از خمیر دندان استفاده کنند

کودک/ این کودکان نباید از خمیر دندان استفاده کنند

۰۹:۰۳ ۹۴/۰۹/۰۵بهداشت و سلامت

دکتر همتی متخصص دندان پزشکی کودکان با اشاره به اهمیت تمیز کردن دندان‌ها در سنین کودکی گفت: والدین باید از شش ماهگی تا سه سالگی فضای دندانی کودک را پس از هر بار شیر خوردن با غذا خوردن با پنبه خیس تمیز کنند و برای کودکان زیر ۲ سال نیازی به استفاده از خمیر دندان برای مسواک زدن نیست.

آیا جرم گیری به دندان‌ها آسیب می‌رساند؟

آیا جرم گیری به دندان‌ها آسیب می‌رساند؟

۲۱:۰۴ ۹۴/۰۹/۰۴بهداشت و سلامت

هرگاه برای مدت کوتاهی مسواک نزنیم همه روزه یک لایه چسبنده بر روی دندان‌ها بخصوص در خط لبه لثه رسوب می‌کند که این لایه پلاک نام دارد.

۱۷ عادتی که دندان‌های شما را نابود می‌کند

۱۷ عادتی که دندان‌های شما را نابود می‌کند

۲۱:۰۰ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

کار اصلی دندان جویدن غذاست. جویدن کامل غذا به هضم مناسب آن و در نتیجه به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند. کارهای زیر سلامت دندان‌ها را به مخاطره می‌اندازند.

میانبری برای ردیف شدن دندان ها

میانبری برای ردیف شدن دندان ها

۱۹:۵۴ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

دکتر محمد امین نریمانی - متخصص ارتودنسی نوشت: درمان ارتودنسی فقط برای زیبایی دندان‌ها نیست.

اقداماتی که باید پس از جراحی لثه انجام دهید

اقداماتی که باید پس از جراحی لثه انجام دهید

۱۵:۲۷ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

متخصص دندان پزشکی گفت: در روز جراحی از غذاهای مایع و سرد استفاده کنید و از خوردن مایعات یا میوه‌های ترش مزه پرهیز شود زیرا باعث تحریک لثه یا دندان و بروز درد می‌شوند.

تعداد دندان‌های سالم ایرانیان از متوسط کشورهای مشابه پایین‌تر است

تعداد دندان‌های سالم ایرانیان از متوسط کشورهای مشابه پایین‌تر است

۰۹:۴۰ ۹۴/۰۹/۰۳بهداشت و سلامت

دکتر نوید ناصری عضو شورایعالی انجمن دندانپزشکی ایران با اشاره به اینکه نبود دندان در دهان افراد معلولیت و نقص عضو به حساب می‌آید، گفت : بر اساس آمار سال ٩٢، در مراکز بهداشتی، درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت در سطح کشور، سالانه حدود ۲ میلیون دندان به دلیل ناتوانى مردم از پرداخت هزینه هاى حفظ و نگهدارى آنها کشیده می‌شود.

چرا برخی از افراد زیاد به دندانپزشکی مراجعه می‌کنند؟

چرا برخی از افراد زیاد به دندانپزشکی مراجعه می‌کنند؟

۱۹:۰۷ ۹۴/۰۹/۰۲بهداشت و سلامت

همه افراد باید ۲ الی ۳ بار در سال برای معاینه دندان هایشان به دندانپزشک مراجعه کنند اما این سوال ممکن است وجود داشته باشد که آیا همه باید همین تناوب را برای مراجعه به دندانپزشک رعایت کنند یا اینکه ممکن است عده ای نیاز کمتر یا بیشتری برای مراجعه به دندانپزشک داشته باشند؟

«پوره مرغ و بروکلی»؛ غذای کودکان بی دندان

«پوره مرغ و بروکلی»؛ غذای کودکان بی دندان

کودکتان هنوز دندان در نیاورده و نمی‌تواند هر غذایی را بخورد؟ راه حل این کار پوره کردن غذاهاست که هم نیاز به جویدن ندارد و هم می‌توانید مواد مغزی را با هم میکس کنید و به فرزندتان بدهید.

نباید بدون دلیل دندان عقل را کشید

نباید بدون دلیل دندان عقل را کشید

۱۳:۰۵ ۹۴/۰۹/۰۱بهداشت و سلامت

استادیار دانشکده دندان پزشکی رفسنجان گفت: خارج کردن بدون دلیل دندان عقل به خاطر احتمال آسیب به اعصاب توصیه نمی‌شود.

عضویت رایگان در خبرنامه ما