بیرجند

در خراسان جنوبی، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر بیرجند، در استان خراسان جنوبی، ایران

اطلاعات شهر بیرجند

آب و هوای شهر بیرجند

سرعت باد: ۳۳.۸۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۴۵ درصد، فشار: ۲۸۰۷۳.۱۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۳۷

ساعت: ۱۶:۴۱

دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما