بوشهر

در بوشهر، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر بوشهر، در استان بوشهر، ایران

اطلاعات شهر بوشهر

آب و هوای شهر بوشهر

سرعت باد: ۵۱.۵۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۷۹ درصد، فشار: ۳۴۶۴۲.۷۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۱

ساعت: ۱۷:۲۳

دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما