بجنورد

در خراسان شمالی، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر بجنورد، در استان خراسان شمالی، ایران

اطلاعات شهر بجنورد

آب و هوای شهر بجنورد

سرعت باد: ۱۴.۴۸ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۹۵ درصد، فشار: ۲۹۵۲۹.۳۲ میلی بار، قدرت دید: ۱۲.۳۹ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۶

ساعت: ۱۶:۳۶

دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما