ایلام

در ایلام، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر ایلام، در استان ایلام، ایران

اطلاعات شهر ایلام

آب و هوای شهر ایلام

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۷۰ درصد، فشار: ۲۸۸۵۲.۰۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۵۹ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۳۰

ساعت: ۱۷:۳۰

دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما