اهواز

در خوزستان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر اهواز، در استان خوزستان، ایران

اطلاعات شهر اهواز

آب و هوای شهر اهواز

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۹۰ درصد، فشار: ۳۴۵۷۵.۰۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۵

ساعت: ۱۷:۲۶

دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما