اصفهان

در اصفهان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر اصفهان، در استان اصفهان، ایران

اطلاعات شهر اصفهان

آب و هوای شهر اصفهان

سرعت باد: ۱۲.۸۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۷۳ درصد، فشار: ۲۸۵۴۷.۲۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۶

ساعت: ۱۷:۱۱

دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما