استان خراسان رضوی

در ایران
امروز: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های استان خراسان رضوی، در کشور ایران

اطلاعات استان خراسان رضوی

۱۱۸,۸۵۴ کیلومتر مربع

۵,۹۹۴,۴۰۲ نفر

۲۸

عباس واعظ طبسی

علیرضا رشیدیان