استان تهران

در ایران
امروز: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های استان تهران، در کشور ایران

اطلاعات استان تهران

۱۲,۹۸۱ کیلومتر مربع

۱۲,۴۲۵,۰۰۰ نفر

۱۶

سید حسین هاشمی