ارومیه

در آذربایجان غربی، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر ارومیه، در استان آذربایجان غربی، ایران

اطلاعات شهر ارومیه

آب و هوای شهر ارومیه

سرعت باد: ۹.۶۶ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۸۰ درصد، فشار: ۲۹۰۸۹.۰۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۴۵

ساعت: ۱۷:۲۵

دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما