اردبیل

در اردبیل، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر اردبیل، در استان اردبیل، ایران

اطلاعات شهر اردبیل

آب و هوای شهر اردبیل

سرعت باد: ۹.۶۶ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۸۳ درصد، فشار: ۲۹۱۲۲.۹۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۳۴

ساعت: ۱۷:۱۱

دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما