اراک

در مرکزی، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر اراک، در استان مرکزی، ایران

اطلاعات شهر اراک

آب و هوای شهر اراک

سرعت باد: ۱۶.۰۹ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۸۸ درصد، فشار: ۲۷۵۳۱.۳۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۱۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۸

ساعت: ۱۷:۱۶

دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما